کد br-2534  
عنوان اول باباطاهرنامه‌  
نویسنده پرویز اذکائی‌  
محل چاپ بریل مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی  
سال چاپ بریل 1381شمسی  
چکیده سه جلد کتاب بریل است.  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395