کد br-2532  
عنوان اول آموزش زبان فارسی به فارسی‌  
نویسنده محمد اشعری‌  
زبان فارسی  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395