کد br-2531  
عنوان اول آشنایی با قرآن  
نویسنده مرتضی مطهری‌  
ناشر صدرا  
محل نشر تهران  
زبان فارسی  
محل چاپ بریل مجتمع خدمات نابینایان رودکی (ریحانه)  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395