ردیف کد عنوان نویسنده ناشر زبان برگرداندن به بریل موضوع تاریخ ثبت در بانک
221 br-2727  گزینه اشعار حمید مصدق‌    مروارید  فارسی    شعر فارسی -- قرن 14  9 اردیبهشت 1395 
222 br-2728  پرواز   دانیل استیل‌  نشر پیکان‌  فارسی      9 اردیبهشت 1395 
223 br-2729  درس عشق   جون بوریسنکو  نشر البرز  فارسی    زندگی معنوی‌ ، شفا ، سلامتی  9 اردیبهشت 1395 
224 br-2730  تاریخ بیهقی   ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی‌  نشر علم  فارسی    ایران -- تاریخ -- غزنویان‌، ق‌582 - 351 ، نثر فارسی -- قرن ق‌5  9 اردیبهشت 1395 
225 br-2731  دراکولا   برام استوکر   نشر ثالث‌        9 اردیبهشت 1395 
226 br-2732  خورشید تابان   مایکل کرایتون‌  نشر البرز  فارسی      9 اردیبهشت 1395 
227 br-2733  آگاهی برتر   کن کیز  نشرالبرز  فارسی    راه و رسم زندگی‌  9 اردیبهشت 1395 
228 br-2734  کشته عشق   اسماعیل فصیح‌  نشر البرز  فارسی      9 اردیبهشت 1395 
229 br-2735  حکایت غیبت   نادر فضلی‌  مرکز فرهنگی انتشاراتی رایحه‌  فارسی    مهدویت -- انتظار  9 اردیبهشت 1395 
230 br-2736  هشت کتاب   سهراب‌ سپهری‌  طهوری‌  فارسی    شعر فارسی -- قرن 14  9 اردیبهشت 1395 
231 br-2737  رویای ساحره   فلوریندا دانر   نشر میترا  فارسی    واسطه‌ها -- ونزوئلا -- سرگذشتنامه‌ ، شفادهندگان -- ونزوئلا -- سرگذشتنامه‌ ، جادوگری -- ونزوئلا  9 اردیبهشت 1395 
232 br-2738  مکافات عمل   محمدرضی رضوی‌  نشر منیر      ثواب و عقاب‌  9 اردیبهشت 1395 
233 br-2739  داستان حر   نصیر میرجانی‌  نشر منیر  فارسی    حر ریاحی‌، - 61ق‌. -- داستان‌ ، واقعه کربلا، 61ق‌. -- داستان‌  9 اردیبهشت 1395 
234 br-2740  گزینه اشعار   سیمین بهبهانی‌  مروارید  فارسی    شعر فارسی -- قرن 14  9 اردیبهشت 1395 
235 br-2741  امینه   مسعود بهنود  انتشارات علمی‌  فارسی    داستانهای فارسی -- قرن 14  9 اردیبهشت 1395 
236 br-2742  کتاب فرشتگان‌  سوفی برنهام   نشر پیکان‌  فارسی      9 اردیبهشت 1395 
237 br-2743  معانی   سیروس شمیسا  شر میترا  فارسی    معانی و بیان‌  9 اردیبهشت 1395 
238 br-2744  پدیدارشناسی چیست‌؟   آندره دارتیک   سمت‌  فارسی    پدیده‌شناسی‌ ، جامعه‌شناسی پدیده‌شناختی‌  9 اردیبهشت 1395 
239 br-2745  شادمانی پایدار   ریچارد کارلسون   نشر البرز  فارسی    خوشبختی‌ ، راه و رسم زندگی‌  9 اردیبهشت 1395 
240 br-2746  تجوید جامع   ابراهیم پورفرزیب‌  سمت‌  فارسی    قرآن -- تجوید ، قرآن -- قرائت‌  9 اردیبهشت 1395 

صفحه 12 از 15, نمايش 20 رکورد از 283 رکورد, شروع 221, پايان 240