کد au-1162  
عنوان اول تاریخ جنگ پلوپونزی  
نویسنده توکودیدس (توسیدید)  
مترجم ترجمه محمدحسن لطفی  
گوینده هانیه سادات هاشمی زاده  
ناشر خوارزمی  
محل نشر تهران  
سال انتشار 1377شمسی  
تعداد صفحه 526  
زبان فارسی  
محل ضبط مرکز نابینایان رودکی (ریحانه)  
سال ضبط 1394شمسی  
حامل سی دی  
نوع ضبط استودیو  
مدت 27:03  
چکیده پلوپونز شبه جزیره‌ای در جنوب یونان است که از شبه جزایر متعددی تشکیل شده است .از سال 431تا 404ق.م, به مدت 27سال میان دولت شهرهای آتن و اسپارت و متحدان آنها در این شبه جزیره جنگ‌های داخلی درگرفت که به زوال قدرت آتن منتهی گشت و به جنگ‌های((پلونزی)) مشهور شد .توکودیدس(توسیدید) ( 460ـ 395ق.م), مورخ نامدار یونانی در این جنگ‌ها حضور داشت و در سال 424ق.م بخشی از نیروهای دریایی آتن را فرماندهی می‌کرد .او پس از جنگ براساس یادداشت‌هایی که در طول جنگ به نگارش آن مبادرت کرده بود, تاریخ مفصل رخدادهای این جنگ را به رشته تحریر کشید که اینک ترجمه آن در هشت بخش(کتاب) با این عناوین فراهم آمده است :کتاب اول :((اهمیت جنگ حاضر)), ((وقایعی که منجر به جنگ شد)) ;کتاب دوم :((نخستین سال جنگ( 431ق.م))), ((دومین سال جنگ)), ((سومین سال جنگ)) ; کتاب سوم :((سال‌های چهارم تا ششم جنگ)) (به تفکیک سال‌ها) ;کتاب چهارم : ((هفتمین, هشتمین و نهمین سال جنگ)) ;کتاب پنجم :((سال‌های دهم تا شانزدهم جنگ)) ;کتاب ششم :((هفدهمین و هجدهمین سال جنگ)) ;کتاب هفتم :((نوزدهمین سال جنگ)) ;کتاب هشتم :((بیستمین و بیست و یکمین سال جنگ)) .در کتاب هشتم مطالبی درباره نقش و دخالت دربار ایرانیان هخامنشی در حمایت از دولت شهرهای درگیر جنگ آمده است .صفحات پایانی به فهرست راهنما اختصاص یافته و در صفحات آغازین نیز فهرست جزئیات وقایع جنگ پلوپونزی ذکر شده است .  
تاریخ ثبت در بانک 20 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر