کد au-1154  
عنوان اول در کوچه باغ های نشابور(مجموعه شعر)  
نویسنده محمدرضا شفیعی کدکنی  
گوینده اعظم زرنوشه  
ناشر سخن  
محل نشر تهران  
سال انتشار 1389شمسی  
تعداد جلد 1  
تعداد صفحه 83  
زبان فارسی  
محل ضبط مرکز نابینایان رودکی (ریحانه)  
سال ضبط 1394شمسی  
حامل سی دی  
نوع ضبط استودیو  
مدت 01:0  
موضوعات شعر فارسی-قرن 14.  
تاریخ ثبت در بانک 20 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر