کد au-1146  
عنوان اول مکتب تفکیک  
نویسنده محمدرضا حکیمی  
گوینده منیژه مصلحی  
ناشر دلیل ما  
محل نشر قم  
سال انتشار 1382شمسی  
تعداد جلد 1  
تعداد صفحه 548  
زبان فارسی  
محل ضبط مرکز نابینایان رودکی (ریحانه)  
سال ضبط 1394شمسی  
حامل سی دی  
نوع ضبط استودیو  
مدت 18:0  
موضوعات مکتب تفکیک ، فلسفه اسلامی -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها ، فلسفه و اسلام  
چکیده در این اثر خلاصه‌ای از آثار و افکار مروجان تفکیک دین از فلسفه که به مکتب تفکیک مشهور است ارایه گردیده است. در آغاز تعریفی از مکتب تفکیک و آموزه‌های فکری و عقیدتی مبتنی بر آن مطرح شده سپس تاریخچه‌ای از این اندیشه‌ها بیان گردیده است. در ادامه به بحث درباره انواع معارف و شناخت واقعیت پرداخته شده و طرحی کلی از فلسفه اسلامی و نحوه دستیابی به حقیقت در این علم ذکر گردیده و اهمیت تدریس و تحقیق در آرای فلسفی و عرفانی و ضرورت مرزبندی بین حقایق و تأثیر این مطلب در شناخت مورد تأکید قرار گرفته است. نگارنده همچنین به شرح دیدگاه‌های قائلان به تفکیک پرداخته و ضمن معرفی برخی از این اندیشمندان، کلیاتی از آثار و افکار ایشان بیان کرده و مکتب خراسان و پرچمداری استقلال عقلی و اجتهاد شناختی توسط این مکتب را بررسی کرده است.  
تاریخ ثبت در بانک 20 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر