ردیف کد عنوان نویسنده ناشر زبان گوینده مدت موضوع تاریخ ثبت در بانک
1 au-1151  زمزمه ها (مجموعه شعر)  محمدرضا شفیعی کدکنی  سخن  فارسی  اعظم زرنوشه  01:0  شعر فارسی-قرن 14.  20 فروردین 1395 
2 au-1152  ستاره دنباله دار (مجموعه شعر)  محمدرضا شفیعی کدکنی  سخن  فارسی  اعظم زرنوشه  01:0  شعر فارسی-قرن 14.  20 فروردین 1395 
3 au-1153  از بودن و سرودن (مجموعه شعر)  محمدرضا شفیعی کدکنی  سخن  فارسی  اعظم زرنوشه  01:0  شعر فارسی-قرن 14  20 فروردین 1395 
4 au-1154  در کوچه باغ های نشابور(مجموعه شعر)  محمدرضا شفیعی کدکنی  سخن  فارسی  اعظم زرنوشه  01:0  شعر فارسی-قرن 14.  20 فروردین 1395 
5 au-1155  غزل برای گل آفتابگردان(مجموعه شعر)  محمدرضا شفیعی کدکنی  سخن  فارسی  اعظم زرنوشه  01:0    20 فروردین 1395 
6 au-1156  از زبان برگ(مجموعه شعر)  محمدرضا شفیعی کدکنی  سخن  فارسی  اعظم زرنوشه  01:0  شعر فارسی-قرن 14.  20 فروردین 1395 
7 au-1157  مرثیه های سرو کاشمر(مجموعه شعر)  محمدرضا شفیعی کدکنی    فارسی  اعظم زرنوشه  01:0  شعر فارسی - قرن 14  20 فروردین 1395 
8 au-1242  اشوزدنگهه (خداوند،جهان،اندیشه)جلد 4  آرمان آرین  موج  فارسی    01:0    21 فروردین 1395 
9 au-1924  سطرهای سپید  گروه نویسندگان  طراحان ایماژ  فارسی    01:0  داستانهای فارسی-قرن 14-مجموعه ها.  31 فروردین 1395 
10 au-2297  ممکن است همه مطالب این کتاب اشتباه باشد  ریچارد باخ  البرز  فارسی  زهرا محمدی  01:0  راه و رسم زندگی-مسائل متفرقه.  6 اردیبهشت 1395 
11 au-2299  مثل درخت در شب باران(مجموعه شعر)  محمدرضا شفیعی کدکنی  سخن  فارسی  اعظم زرنوشه  01:0  شعر فارسی-قرن 14.  6 اردیبهشت 1395 
12 au-2300  شبخوانی (مجموعه شعر)  محمدرضا شفیعی کدکنی  سخن    اعظم زرنوشه  01:0  شعر فارسی-قرن 14.  6 اردیبهشت 1395 
13 au-2301  بوی جوی مولیان(مجموعه شعر)  محمدرضا شفیعی کدکنی  سخن  فارسی  اعظم زرنوشه  01:0  شعر فارسی-قرن 14.  6 اردیبهشت 1395 
14 au-2302  در ستایش کبوترها (مجموعه شعر)  محمدرضا شفیعی کدکنی  سخن  فارسی  اعظم زرنوشه  01:0  شعر فارسی-قرن 14.  6 اردیبهشت 1395 
15 au-2303  خطی ز دلتنگی (مجموعه شعر)  محمدرضا شفیعی کدکنی  سخن    اعظم زرنوشه  01:0  شعر فارسی-قرن 14.  6 اردیبهشت 1395 
16 au-2305  گزینه اشعار طنزآمیز  عمران صلاحی  مروارید  فارسی  زهرا محمدی  02:0  شعر فارسی-قرن 14.  6 اردیبهشت 1395 
17 au-2315  مهمان هایی با کفش های لنگه به لنگه(مجموعه داستانک طنز)  محمود دهریزی ، اسماعیل الله وردی  سوره مهر  فارسی  سپیده جلالی  02:0  مجموعه داستانک طنز-ادبیات نوجوانان.  7 اردیبهشت 1395 
18 au-2371  بلوغ و روانشناسی  سهیلا سلاح ورزی  آوای کلار  فارسی  لاله مهاجر  02:0  بلوغ(روانشناسی). ، والدین و نوجوانان.  7 اردیبهشت 1395 
19 au-2402  شاهکار همگانی (مجموعه داستان)  مجید دانش آراسته  سمام  فارسی  زهرا محمدی  02:0  داستانهای فارسی-قرن 14.  7 اردیبهشت 1395 
20 au-2404  شرط  لیلا شفاعی تکلیمی  آوای کلار  فارسی  معصومه لساندوست  02:0  داستانهای فارسی-قرن 14.  7 اردیبهشت 1395 

صفحه 1 از 9, نمايش 20 رکورد از 164 رکورد, شروع 1, پايان 20